CK Akdeniz
alt

İnsan Kaynakları Politikası

CK Enerji Akdeniz Elektrik olarak insana ve çevreye saygılı, çalışanına ve müşterilerine değer veren, yeniliğe açık vizyonu ile kaynaklarını en etkin şekilde kullanmaya yönelik bir politika izliyoruz.

Çalışanlarımızın ihtiyaçlarına en hızlı şekilde cevap vererek insan gücünü etkin ve verimli şekilde kullanabilmek için sürekli gelişiyor ve geliştiriyoruz. Şirketimiz, iş sağlığına ve güvenliğine azami önem göstererek kalite standartlarına uygun bir çalışma ortamı yaratıyor. Hedefimiz; kurum değerlerimize ve kültürümüze uygun, nitelikli, işini seven ve sahiplenen, verimli çalışmalar yürütebilecek insan gücünü şirketimize kazandırmaktır. Şirket bünyesinde çeşitli alanlarda düzenlediğimiz eğitimlerle çalışanlarımızın performanslarını artırmayı, bilgi ve becerilerini geliştirerek kariyer planlamalarında onlara rehberlik edebilmeyi amaçlıyoruz.

İşe Alım Politikası

İşe alım politikasında amacımız şirket olarak inandığımız değerlere, CK Akdeniz Elektrik çalışanının sahip olması gereken ana yetkinliklere ve kurum kültürüne uygun kişileri seçmektir.

Ayrıca yeni uygulamaya başladığımız iç ilan süreci ile belli pozisyonlarımızı çalışanlarımızın başvurusuna açıyoruz. Dolayısıyla çalışanlarımız da organizasyon içinde aranan, kendilerine uygun bir pozisyon varsa iç işe alım sistemimiz yardımıyla başvurularını yapabilmektedirler.

Adaylarla ilk olarak İnsan Kaynakları, sonrasında ilgili departman yöneticileri görüşme yapmaktadır. Seçme ve yerleştirme sürecinde kullandığımız yöntemler aday profiline göre çeşitlilik göstermektedir. Amacımız, pozisyon için gerekli teknik ve davranışsal özellikleri doğru yöntemler kullanarak gözlemlemek ve pozisyonlara en uygun adayları yerleştirmektir.

İşe alım süreci olumlu devam eden adaylardan referans olarak profesyonel iş yaşamlarında kendileriyle birlikte çalışmış ve görüş alabileceğimiz yöneticilerinin isimleri ve iletişim bilgileri istenmektedir.

İşe alım sürecimizde bizimle birlikte olan tüm adaylarımıza süreci sonuçlandırdığımız her pozisyonla ilgili e-posta ya da telefonla ulaşarak bilgi vermekteyiz.

Eğitim Politikası

Şirketlerin gelişmesi ve büyümesi için sürekli üreten ve iyi eğitilmiş insan gücüne ihtiyacı vardır. Bu nedenle eğitim ve kişisel gelişim, verimlilik sağlamak açısından büyük önem taşır. Şirketimizde çalışanlarımızın yetkinliklerinin geliştirilmesi ve iş ile kişisel performanslarının artırılmasına yönelik eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının analiz edilmesi, eğitim planlarının oluşturulması, uygulanması ve etkinliğinin değerlendirilmesi eğitim ve gelişim sürecine göre

yönetilir. Çalışanlarımız işlerinin içeriğine ve gelişim planlarına uygun eğitimlere katılırlar. Eğitimler, genel müdürlüğümüzün eğitim salonlarında veya anlaşmalı eğitim salonlarında gerçekleştirilir. Mevzuat açısından her yıl tekrarlanması ve iş gereği alınması zorunlu mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri, teknik ekipman ve gerekli araç gereçlerle donatılmış eğitim salonlarında ve tatbikat alanlarında gerçekleştirilir.

Staj Programı

Her yıl birimlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda üniversite öğrencilerine staj imkanları sunuyoruz.

Temel İlkelerimiz

  • Nitelikli iş gücünü yaratmak ve yapıcı sonuçlarıyla müşterilerimize kaliteli hizmet sunmak,
  • Çalışanlarımızı bilgi, beceri, iyi tutum ve davranışlar kazandırmayı amaçlayan eğitim programları ile desteklemek, sürekli gelişmeleri için kaynak yaratmak,
  • Maksimum fayda için bireysel ve takım performansını ön planda tutarak süreç ve sistemleri sürekli geliştirmek,
  • Müşteri odaklı hizmet yaklaşımını benimseyerek fark yaratan kaliteli bir hizmet sunmak,
  • Çalışanlarımıza kaliteli ve güvenli iş ortamlarının sağlanması için bugünü ve yarını düşünerek kariyer yönetim sistemi oluşturmak ve kariyer geliştirme fırsatları sunmak,
  • Şirketimizin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda organizasyon yapılarını dinamik tutmak ve değişimlere hazır olmalarını sağlamak,
  • Pozitif bir disiplini benimseyen, kişilerin zevkle çalışabilecekleri değer odaklı kültür, güven ve iş ortamı yaratmaya çalışmak, çalışanların motivasyonunu ve bağlılığını artırmayı sağlayacak bir ortam sunmak,
  • Yenilikçiliğin ve yaratıcılığın teşvik edildiği bir kurum kültürü ve bilincinin oluşmasını sağlamak,
  • Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya ve doğal çevremizi korumaya odaklanarak önce insana, sonra çevreye saygılı olmak, iş kazalarını önlemek için sistemler geliştirmek, tüm projelerimizde iş sağlığı ve güvenliği ile çevre faktörünü ön planda tutmak,
  • Objektiflik, duyarlılık ve adalet ilkelerine bağlılığı sürekli kılmak, insan kaynakları uygulamalarını yönetici ve çalışanların iş birliği içinde yürütmesini sağlamak.

Kariyer fırsatı için tıklayınız