CK Akdeniz
 • İş Başvuru Formu
 • Adınız  
 • Soyadınız  
 • E-Posta Adresiniz  
 • Doğum Tarihiniz  
 • Uyruğunuz  
 • Cinsiyetiniz  
 • Askerlik Durumunuz
 • Medeni Haliniz  
 • Şehriniz
 • Eğitim Seviyeniz
 • İrtibat Telefonunuz  
 • Mesleğiniz
 • Çalışmak İstediğiniz Departman
 • Pozisyon Seviyesi

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

CK Akdeniz Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi (“CK Akdeniz” veya “Şirket”) olarak, veri sorumlusu sıfatıyla çalışan adaylarımızdan elde ettiğimiz kişisel verilere ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) ve ilgili düzenlemelere uygun hareket edebilmemizi teminen aydınlatma yükümlülüğü kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunuyoruz:

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Çalışan adayımız olmanız nedeniyle Şirketimiz ile paylaştığınız kimlik, iletişim, mesleki deneyim, görsel verileriniz, özgeçmişiniz, ve ayrıca iletmeniz halinde sağlık verisi gibi özel nitelikli kişisel verileriniz de dâhil olmak üzere kişisel verileriniz kişisel verileriniz iş sözleşmesinin kurulması, başvuru süreçlerinin, çalışan adayı/stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, referans kontrolü, Şirketimizi ziyaretiniz halinde fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması kapsamında kamera görüntülerinin izlenmesi ve kayıt altına alınması ve sizinle iletişime geçilmesi amacıyla işlenecek; açık rızanızın bulunması halinde gelecekte ortaya çıkabilecek uygun bir pozisyon veya topluluk şirketlerimizde mevcut olan uygun bir pozisyon için için özgeçmişinizin değerlendirilmesi ve sizinle iletişime geçilmesi amacıyla işlenecek ve 1 yıl süre ile fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital hem fiziki ortamlarda muhafaza edilecektir.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, işbu Çalışan Adayı Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlarla ve Kanun ile ilgili düzenlemeler kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeplere bağlı ve bu sebepler ile sınırlı olarak Şirket’in bünyesinde bulunduğu topluluk şirketlerine, insan kaynakları danışmanlık firmalarına, hizmetlerinden faydalandığımız iş ortaklarımıza ve gerekmesi halinde resmi kurum ve kuruluşlara ayrıca Şirketimizin kullandığı yurt içinde bulunan bilişim sistemlerin veri tabanlarına aktarılabilecektir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun ve Kanun’un 5. maddesinde belirtilen sözleşmenin kurulması, veri sorumlusunun meşru menfaati ve açık rızanızın bulunması hukuki sebeplerine dayalı ve bunlarla sınırlı olarak, fiziken ve elektronik ortamda, e-posta adresine veya Şirketimize bizzat sözlü veya yazılı olarak gerçekleştirilen başvurular, işe alım siteleri, Şirket’in internet sitesi, Şirket’in içerisinde bulunduğu topluluk şirketleri aracılığıyla ve görüşmeler sırasında beyan edilen bilgiler ile yapılan değerlendirme çalışmaları vasıtasıyla toplanmaktadır.

5. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kişisel verilerin korunması mevzuatı çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme, işlenme şartlarının ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme, Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarınız mevcuttur.

Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı https://www.ckakdeniz.com.tr/Kisisel-Verilerin-Korunmasi form ile aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak;

 • Göksu Mahallesi Aspendos Bulvarı Serik Caddesi Demokrasi Kavşağı Kepez / ANTALYA adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat; veya
 • Şirketimizin ckakdenizperakende@hs02.kep.tr posta adresine; veya
 • Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile Şirketimizin kvkk@ckakdeniz.com.tr adresine veya
 • Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza iletebilirsiniz.

Şirketimiz, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuatlara uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylı bilgi için tıklayınız.
x